TIÊU ĐIỂM TƯỚNG RIBRIANNE

Tiêu điểm Ribrianne

 

Tên: Ribrianne

Hệ: Awk (Thức tỉnh) 

Loại: Hỗ trợ (Khí)

Được chọn bởi Thần Hủy Diệt Jerez để đại diện Vũ Trụ số 2 trong Sức Mạnh Đại Chiến, cô nàng chiến đấu với Android 18 nhưng bị đánh bại khi Krillin làm phân tâm. Cuộc tấn công lén lút sau đó của Gamisalas đã loại bỏ cô ấy và Vũ Trụ số 2, trước khi được hồi sinh từ điều ước ở Vũ Trụ số 7.

 

Bộ kỹ năng: